คุณอิ่ม น้องก็อิ่ม

สินค้าซอสผงปรุงข้าวอบ เออร์เบิร์นฟาร์ม ทำโครงการร่วมกับมูลนิธิเด็ก ในโครงการ “คุณอิ่ม น้องก็อิ่ม” เนื่องในโอกาสครบ 30 ปี มูลนิธิเด็ก เมื่อซื้อซอสผงปรุงข้าวตราเออร์เบิร์นฟาร์มทุกซอง ทุน 1 บาท สมทบทุนโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้องในชนบทของมูลนิธิเด็ก